Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen die oproept te stoppen met octrooien op planteigenschappen die zijn ingebouwd door middel van natuurlijke processen zoals kruising en selectie. Drie Nederlandse Europarlementariërs, Jan Huitema (VVD), Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Bert-Jan Ruissen (SGP), hebben een belangrijk aandeel gehad in de totstandkoming van deze resolutie.
De laatste twee jaar is er veel onduidelijkheid over octrooien op planteigenschappen. In juli 2017 leek het erop dat dit soort octrooien van de baan waren, toen het Europees Octrooi Bureau (EOB) besloot geen octrooi meer te verlenen op planten met eigenschappen die ‘het product zijn van wezenlijk biologische processen’. Echter, dit besluit werd juridisch aangevochten waardoor er nu grote onduidelijkheid heerst.
De hoogste juridische instantie van het EOB, de Grote Kamer van Beroep, buigt zich er nu over. In deze procedure mogen partijen hun standpunt inbrengen. Klik hier voor de resolutie.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 24 september 2019 - 17:54