De Belgische regering heeft als crisismaatregel de 65 dagen regeling voor werken in de fruitteelt verlengt naar 100 dagen. Dit was vorig jaar al overeengekomen met vakbonden maar door de demissionaire status van het kabinet nog niet doorgevoerd. Hierdoor zet de scheefgroei tussen de Nederlandse en Belgische loonkosten zich verder voort.

In de cao Open Teelten is voor piekarbeiders een aparte regeling over de afdracht van pensioenpremies afgesproken, dat drukt de loonkosten voor deze groep. Uitbreiding van die regeling wordt nu door de NFO onderzocht, maar daar zitten nog wel heel veel haken en ogen aan. Doel van de NFO is om de premies en belastingen op de lonen voor seizoenswerk naar beneden te krijgen, zodat we een gelijk speelveld houden met buitenlandse telers.

Een andere belangrijke maatregel om de loonkosten wat meer in evenwicht te krijgen is het onderbrengen van seizoenswerkers in de lage WW premie. De mogelijkheid daartoe is al eerder door het kabinet toegezegd, maar nog niet in wetgeving verwerkt. Om deze reden heeft de NFO  samen met LTO opgeroepen om seizoensarbeid direct onder de lage WW premie te brengen. Gerard van den Anker, voorzitter NFO: “Juist nu verwachten we maximale inzet om seizoensarbeid aantrekkelijk te maken. De minister heeft vandaag nog haar waardering uitgesproken voor de voedselketen, laten we dat dan makkelijker maken en direct naar de lage WW premie gaan.”

Dit bericht is geplaatst op donderdag 26 maart 2020 - 15:07