Duitsland heeft gisteren besloten om met onmiddellijke ingang alle grenzen te sluiten voor seizoenarbeiders om te werken in de Duitse land- en tuinbouw. Duitsland neemt deze maatregel vanwege de snelle verspreiding van het coronavirus. De grenzen gaan dicht voor seizoenarbeiders afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, landen van buiten de EU en uit onder meer Bulgarije, Roemenië en Polen. Duitsland sluit niet de grens met Nederland. Wel sluit Duitsland de grens voor seizoenarbeiders uit Polen, Bulgarije en Roemenië die via Duitsland naar Nederland willen reizen om in de land- en tuinbouw te werken.
De NFO vindt de maatregel van de Duitse overheid buitengewoon zorgelijk, dit kan de voedselketen in gevaar brengen. We hebben in LTO verband het kabinet gevraagd om hier actie op te ondernemen. NFO is vanaf het begin betrokken in de Taskforce Arbeid van LTO Nederland. Het aanbod van arbeid, om de productie te blijven garanderen is daar topprioriteit. Op initiatief van de Taskforce zijn twee platforms opgericht, die arbeidsaanbod- en vraag met elkaar verbinden. Leden die door de maatregelen problemen ondervinden kunnen de platforms gebruiken om personeel te vinden:
–  www.werkenindelandentuinbouw.nl
–  www.helponsoogsten.nl

Dit bericht is geplaatst op donderdag 26 maart 2020 - 16:01