De Belgische Boerenbond gaat zich in 2019 inzetten om een systeem van brede weersverzekering op poten te zetten. Dat schrijft Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker in het ledenblad Boer&Tuinder: “Voor ons blijft het essentieel dat de uitfasering van het huidige systeem (Rampenfonds, red.) en de infasering in het verzekeringssysteem geleidelijk gebeurt en er tussenin geen gaten vallen waardoor onze boeren in de kou blijven staan! Wij zijn als sector bereid de omslag te maken naar een verzekeringssysteem, maar we vragen dan wel dat ook alle regeringspartijen bereid zijn deze verandering op een correcte en haalbare manier te ondersteunen.”
Over de invoering van een brede weersverzekering wordt in België al langere tijd gesproken, maar een nieuw systeem komt tot nog toe niet van de grond.
Lees ook: ‘Vlaamse overheid draalt met brede weersverzekering’.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 8 januari 2019 - 15:36