SMK heeft het herziene certificatieschema voor On the way to Planetproof Plantaardige producten gepubliceerd. Het certificatieschema is geldig tot 1 januari 2020. Op planetproof.eu is het certificatieschema te vinden en daarnaast de Digitale checklist, een Overzicht van de wijzigingen 2019 t.o.v. 2018 en het Certificatieschema met wijzigingen t.o.v. 2018 gearceerd.
Tevens heeft SMK het Certificatieschema Maatlat Schoon Erf versie 2 gepubliceerd. Op maatlatschoonerf.nl vindt u alle details over deze regeling. Het schema is geldig van 1 januari 2019 tot 1 januari 2020.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 8 januari 2019 - 15:38