Internationale werknemers goed informeren in hun moedertaal via de app ‘Welkom op ons bedrijf’. Dat is de ambitie van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. Het succes van een dergelijke – nog te ontwikkelen – app hangt echter volledig af van werkgevers. Laat daarom weten of u als werkgever gebruik zou willen maken van deze app en vul de enquête in.

Een complete en juiste informatievoorziening voor mensen bij u op het bedrijf is een belangrijk onderdeel van goed werkgeverschap. Internationale werknemers, die tijdelijk naar Nederland komen, kennen de wetten en regels in Nederland niet, spreken de taal niet en weten ook niet goed wat ze kunnen verwachten als ze aankomen in ons land.

 Een dergelijk gebrek aan kennis maakt mensen kwetsbaar. Daarom is het belangrijk dat internationale werknemers goede en betrouwbare informatie krijgen. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw denkt dat het ontsluiten van de informatie het beste elektronisch kan. Een app lijkt het meest gebruiksvriendelijk voor medewerkers en is ook op maat te maken voor werkgevers.
Met de app ‘Welkom op ons bedrijf’ kan een werkgever zijn internationale werknemers informeren in hun eigen taal. Over bijvoorbeeld het bedrijf, de werkzaamheden, huisvesting, lokale voorzieningen (zoals de supermarkt of sportschool) en arbeidsvoorwaarden. Deze video bevat meer informatie over de app.

Wat vindt u belangrijk? Vul de enquête in!
Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van werkgevers. Graag horen we ook uw mening! Vul daarom deze vragenlijst in. Daarna informeren we u over de uitkomsten en het vervolg.

Het onderzoek naar een app ‘Welkom op ons bedrijf’ wordt gefinancierd vanuit Colland Arbeidsmarkt.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 13 september 2022 - 16:27