Wageningen University & Research Business Unit Glastuinbouw & Bloembollen (WUR) heeft onderzoek gedaan naar de effecten van belichtingsduur en lichtintensiteit bij LEDs in de bramenteelt. Hieruit blijkt dat het jaarrond telen van bramen onder LED efficiënt jaarrond mogelijk is, zo meldt Kas als Energiebron.

Bramenplanten van het ras Von en Loch Ness groeiden onder vier verschillende lichtstrategieën, waarvan er twee een gelijke lichtsom per dag hadden.

De resultaten uit dit onderzoek werden vergeleken met metingen die Delphy uitvoerde op het praktijkbedrijf van Bosch Growers in Bleiswijk. Hier hangt SON-T belichting. Bij een gelijke dagelijkse lichtsom nam de productie bij een lange belichtingsduur – in combinatie met een lagere lichtintensiteit – bij Von met 4,7% toe ten opzichte van kort belichten met hogere intensiteit. Dit resultaat betekent voor de bramenteler lagere investeringskosten in LEDs. Bij een hogere lichtintensiteit onder lange belichtingsduur nam de productie nog verder toe.

Het praktijkbedrijf hanteerde een duidelijk verschillend klimaatregime: gemiddeld een 2oC hogere temperatuur, 300 ppm hoger CO2-gehalte en er werd een 11% hogere lichtsom gerealiseerd. Hierdoor werd de uitgroeiduur verkort en de productie verhoogd.

Het ras Von gaf een lagere productie dan Loch Ness, maar er konden duidelijk grotere bramen worden geoogst. Deze bevatten 30% minder zuur dan bij Loch Ness. Dat komt de smaak ten goede Ook hadden de vruchten van Von een langere houdbaarheid. Bij het ras Von kwamen er ten opzichte van Loch Ness wel relatief veel assimilaten in de vegetatieve delen terecht.

Het volledige eindrapport is te downloaden via deze link.

Dit project werd gefinancierd door Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma vanuit het ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland. Daarnaast leverden The Greenery, Bakker Barendrecht en Signify een financiële bijdrage.

 Bron: Kas als Energiebron

Dit bericht is geplaatst op donderdag 15 september 2022 - 16:08