Uit het driejarige project ‘Innovatief hergebruik spuiwater in de fruitsector’ blijkt dit jaar een bespuiting met spuiwater – afkomstig van luchtwassers in de varkenshouderij – de bladval in peer te versnellen. Daarnaast verteert het appel- en perenblad sneller, bleek uit de metingen van begin dit jaar. Door de snellere bladvertering is de ziektedruk van bijvoorbeeld schurft lager.

Op 13 november jongstleden werd de laatste waarneming gedaan bij Conference. In onbehandeld was gemiddeld 62 procent van het blad gevallen. Bij de met spuiwater behandelde bomen lag al gemiddeld 96 procent van het blad op de grond. Deze bespuiting was uitgevoerd rond het moment dat de natuurlijke bladval startte. Een week na natuurlijke bladval spuiten was vergelijkbaar met onbehandeld. Het object waar op beide momenten was gespoten, gaf weinig verbetering vergeleken met een keer spuiten rond de natuurlijke bladval. Het effect op de bladvertering wordt begin volgend jaar opnieuw gemeten. Dezelfde proef wordt ook uitgevoerd in Wellant en Elstar.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Delphy en WUR-Open Teelten (Randwijk). De proeven liggen in de boomgaarden van de fruittelers Wim van Wijk en Kees van Dijk in de Kromme Rijnstreek (Utrecht). Varkenshouder Wim van Vulpen uit dezelfde streek levert het spuiwater. Gezamenlijk kijken zij naar deze innovatieve en duurzame toepassing van spuiwater in de fruitteelt.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 8 december 2020 - 17:13