Telers die willen investeren in huisvesting doen er verstandig aan om zich goed op de huidige discussie hierover te oriënteren en te kijken of en hoe ze regelgeving – in positieve zin – voor kunnen zijn. Dat is de belangrijkste conclusie die getrokken kan worden uit het webinar dat de Taskforce Arbeid, waarin de NFO deelneemt, organiseerde naar aanleiding van het advies van het Aanjaagteam Arbeidsmigranten.

Eric Huids, voorzitter van de NFO-kring Limburg, bezocht ook het webinar: “Ik krijg op zich wel een helder beeld van wat het aanjaagteam onder leiding van Emile Roemer het kabinet heeft geadviseerd. Het is wel heel moeilijk om nu te zien welke kant het opgaat, het is tenslotte maar een advies. Deze onzekerheid is vooral een punt wanneer er investeringen moeten worden gedaan. Toch ben ik wel positief, er is wel begrip voor de fruitteelt die zich kenmerkt door ‘kort-verblijf’. Alleen moeten we dat volgens Roemer geen ‘short-stay’ noemen, want dan denkt men aan verblijven tot drie jaar. We moeten het dan maar ‘seasonal-stay’ noemen, met aparte regelgeving hiervoor.”

Tijdens het webinar werden Jaap Uijlenbroek (ambtelijk trekker van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten) en Wim van den Boomen (LTO Nederland) geïnterviewd door Diana Eleveld van de Werkgeverslijn.
Het advies van de commissie Roemer spitst zich volgens Uijlenbroek toe op drie punten: 1. betere beheersing van de uitzendsector, 2. zicht op arbeidsmigranten(registratie) en 3. Verbetering huisvesting. Volgens Uijlenbroek moet de agrarische sector zich instellen op het feit dat arbeidsmigranten een belangrijke factor zijn en hen ook een goede huisvesting verdienen. Er gaat veel goed in de sector, maar er is ook een hoop te verbeteren. Arbeidsmigranten zitten toch in een meer kwetsbare positie dan gewone werknemers. Daar zijn de adviezen op gericht.

Van den Boomen, als vertegenwoordiger van de agrarische werknemers in het webinar, meent dat er al heel veel is bereikt en dat er nog steeds wordt ontwikkeld. Veel aspecten in het rapport worden ook herkend door hem, maar er zijn ook voorstellen voor normen die niet haalbaar zijn. De sector kan bijvoorbeeld maar weinig met de 15m2 leefruimte per werknemer in de huisvestingswens van de commissie Roemer. Daar zit de verbetering volgens Van den Boomen niet, zeker niet voor kortdurende huisvesting. De sector zelf wil  in samenspraak met overheden de opvang en omgang met arbeidsmigranten verbeteren. Die ambitie blijkt uit een 10-puntenplan voor arbeidsmigranten dat door de sector wordt ontwikkeld. Dat heeft als voordeel dat dit plan vanuit de sector zelf komt en dat de oplossingen ook zo dicht mogelijk bij de onderneming liggen.
In het voorstel van Roemer ligt een advies om te gaan naar één keurmerk voor wonen; een wettelijk keurmerk voor de uitzendsector. Voor die sector zijn ook de meeste adviezen in het rapport geschreven. Volgens Van den Boomen is het AKF-keurmerk een voorbeeld van hoe de sector goed zelf initiatieven neemt die werkgevers ontzorgen en reguleert. AKF kan ook helpen om gemeenten mee te laten werken bij het vergunnen van de huisvesting.
Het advies van Roemer ligt nu bij het kabinet, maar die zit in de nadagen. De verkiezingen komen er aan. De sector moet volgens Van den Boomen niet wachten op regelgeving maar zelf de sprong vooruit maken.

Over het werken en wonen van arbeidsmigranten zal nog veel gesproken gaat worden. De NFO blijft u hierover informeren. Houd de nieuwsbrief en Fruitteelt in de gaten.

Klik hier om het webinar terug te kijken.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 8 december 2020 - 17:10