Hoe kunnen telers bestuivende insecten aantrekken op het bedrijf? Wageningse onderzoekers geven op dinsdagmiddag 30 mei bij Proeftuin Randwijk antwoord op deze vraag, tijdens de Bestuiversdag. Heeft u zich al aangemeld voor deze dag?

De dag wordt georganiseerd door de NFO, LTO Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen en WUR-Randwijk. De bijeenkomst gaat over de bijdrage die kwekers op hun eigen bedrijf kunnen leveren voor het aantrekken van bestuivende insecten.

Het sortiment in onze sector is groot en divers en trekt veel hommels, bijen en andere insecten aan. Op de Bestuiversdag vertellen Wageningse onderzoekers over de aantrekkelijkheid van vaste planten, bloemen en bomen voor de bestuivende insecten. En ook welke planten in het sortiment vooral heel aantrekkelijk zijn.

Tijdens een rondje over de proeftuin in Randwijk laten de onderzoekers zien wat u zelf op uw bedrijf kunt doen om de aantrekkelijkheid te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van grondnestjes.

Tot slot krijgt u meer informatie over en hoort u hoe u mee kunt doen aan het Agrarisch Meetnet Insecten. Dit is een monitoringsprogramma voor vlinders en insecten in het agrarisch gebied, dat is opgezet door LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting.

Tijdens de Bestuiversdag komen onder andere de volgende experts aan het woord: Arjen de Groot (projectleider Kennisimpuls Bestuivers, Wageningen), Peter Karssemeijer (entomoloog Wageningen) en Tamar de Jager (Agrarisch Meetnet Insecten, LTO).

De Bestuiversdag bij Proeftuin Randwijk (Lingewal 1, Randwijk) begint om 13.30 uur (inloop 13.00 uur). De presentaties en rondleiding duren tot 16.30 uur. Daarna is er nog een borrel.

U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Aanmelden kan via receptie.randwijk@wur.nl.

Deze activiteit vindt plaats in het kader van het Kennis op Maat-project kennistransfer plantgezondheid, gefinancierd vanuit de topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri & Food. De projectpagina vindt u hier.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 25 mei 2023 - 16:30