Tijdens de ALV van NFO is afscheid genomen van hoofdbestuurslid Olav Kavelaars. Hij ontving uit handen van NFO-voorzitter Gerard van den Anker een aandenken. Kavelaars was sinds 2014 voorzitter van de NFO-kring Zeeland en daarmee HB-lid namens deze kring. Ook vervulde hij diverse andere bestuurlijke functies binnen de NFO.
Ook Arold van Zee neemt als vertegenwoordiger van de NFO-productgroep Peer afscheid van het hoofdbestuur. Na het verlopen van zijn bestuurstermijn heeft hij zich niet herkiesbaar gesteld. Van Zee was vanaf 2017 lid van het hoofdbestuur en sinds de oprichting in 2012 lid van Productgroep Peer. Ook daarnaast had hij diverse bestuursfuncties. Van Zee was verhinderd, maar krijgt op een later moment een aandenken.
Voorstel is om Bert den Haan te benoemen om ook namens de Productgroep Peer in hoofdbestuur vertegenwoordigd te zijn. Het hoofdbestuur acht het voldoende dat in bestuur twee leden de vier productgroepen vertegenwoordigd zijn. De vergadering stemde hiermee in.

Nieuw in het NFO-hoofdbestuur is de nieuwe voorzitter van de NFO-kring Zeeland Noord-Brabant Zuid-Hollandse Eilanden Tom van der Meer. Vanuit deze kring is Anton van Gils aangewezen als plaatsvervangend lid.

Herbenoemd door de Kring Midden-Nederland is Marc André de la Porte.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 8 juli 2021 - 16:45