Overdag watergeven bij appels – als dat mogelijk is – en zorgen voor een goed klimaat in de boomgaard bij peren. En verder niet te veel aan de boom zitten qua zomersnoei of trosdunning. Dat adviseert Arie van Horssen van Alliance. “Beter onder de boom dat in de boom bij deze temperaturen”, vindt hij. Werkzaamheden in de boomgaard brengen nu meer schade aan de boom en jezelf toe dan dat het wat oplevert.

Appeltelers die kunnen beregenen doen dit vooral op de heetste uren van de dag – van 13.00 tot 18.00 uur – om het gewas te koelen. Bij peren gebeurt dit minder omdat dan toch sneller ‘groezelige’ peren ontstaan vanwege de ruwe schil. Het is dan extra belangrijk dat er overdag een goed klimaat in de boomgaard heerst. Dat kan worden bereikt door ’s nachts – bijvoorbeeld van 5.00 tot 9.00 uur – te beregenen waardoor overdag de lucht tussen de rijen vochtiger is. Telers die nu hun gras lang hebben staan of bloemstroken tussen de rijen hebben, zijn daarmee in het voordeel, omdat de begroeiing het vocht beter vasthoudt.
Het spuiten van producten die zonnebrand beperken wordt dit jaar minder vaak gedaan dan voorgaande jaren. “Dit is een beetje op z’n retour, ook vanwege het residu dat achterblijft”, legt Van Horssen uit. In de akkerbouw worden middelen als Purshade en Surround massaal toegepast, maar in de fruitteelt blijft het beperkt tot telers die niet kunnen beregenen. En dan wordt vaak maar één kant van de boomrij gespoten en wordt veelal met halve doseringen gewerkt (10 l Purshade/ha of 12,5 kg Surround/ha).

Extra water voor de fruitsector
In het midden van het land wordt vooralsnog geen watertekort verwacht voor fruittelers die willen beregenen. “We houden deze week de nachtvorstpeilen++ aan en passen de maximale grenzen van het peilbesluit toe. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de watergangen schoon zijn en de duikers open”, vertelt Jef Willemsen van Waterschap Rivierenland. “Ook hebben we 10 tot 15 centimeter extra water op de Linge gezet om te zorgen dat er voldoende druk op de zijtakken staat. Maar het bewust omgaan met water blijft daarom belangrijk, zodat iedereen van het aangevoerde water kan profiteren.”
Op deze manier probeert het waterschap de fruitteelt en ook andere sectoren van dienst te zijn tijdens de hitte. “Vorig jaar hebben we een beregeningsverbod gehad, maar dat is op dit moment niet aan de orde. Er staat nog voldoende water op de Rijn, Maas en Waal. De situatie is beter dan vorig jaar”, aldus Willemsen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 23 juli 2019 - 16:01