Mkb’ers – en ook fruittelers – met een plan voor een innovatief product, proces of dienst kunnen weer subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Regio en Topsectoren (MIT). Met de MIT-regeling wil de overheid, in samenwerking met regionale overheden, innovatie bij het mkb stimuleren: van innovaties op het gebied van markt en ketens tot aan technologische innovaties. Er is voor 2024 bijna 58 miljoen euro beschikbaar voor kennisvouchers, haalbaarheids- en R&D-samenwerkingsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten AI.

Wilt u een aanvraag indienen voor een van deze instrumenten? Dien uw aanvraag dan snel in. Veel sectoren maken namelijk gebruik van de MIT-regeling en bij deze regeling geldt ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • Kennisvouchers

Als mkb’er kunt u een kennisvraag hebben over de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. U kunt gebruikmaken van een kennisvoucher als u deze vraag laat beantwoorden door een kennisinstelling.

In 2024 kunnen er twee soorten vouchers aangevraagd worden: kleine vouchers met een maximale waarde van € 7.500 en grote vouchers met een maximale waarde van € 22.500. Met deze vouchers kunt u maximaal 70% (kleine voucher) en 40% (grote voucher) van de rekening van de kennisinstelling betalen.

  • Haalbaarheidsprojecten

De MIT-subsidie voor haalbaarheidsprojecten is bestemd voor mkb’ers die de technische en economische risico’s van een innovatieproject in kaart willen brengen. Hieronder vallen bijvoorbeeld literatuur- en octrooionderzoek, een marktverkenning en/of een klein aandeel industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Van de studie mag 40% gefinancierd worden met subsidie (maximaal € 20.000).

  • R&D-samenwerkingsprojecten

De MIT-subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten is bestemd voor mkb’ers die met elkaar samenwerken aan de vernieuwing of ontwikkeling van een product, productieproces of dienst. Alle projecten voor de topsectoren worden beoordeeld op vooraf bepaalde criteria en toekenning van subsidie gebeurt op basis van de ranking totdat het budget is uitgeput. Er kan maximaal 35% van het onderzoek gefinancierd worden door subsidie. Er is keuze tussen kleine projecten (€ 50.000 tot € 200.000 subsidie per project) en grote projecten (€ 200.000 tot € 350.000).

Munckhof Fruit Tech Innovators en Aurea Imaging ontvingen een subsidie van € 250.000 voor een R&D-samenwerkingsproject om een machine te ontwikkelen die de variabel bestuurbare spuittechnologie van Munckhof combineert met een precisiecamera van Aurea.

  • R&D-samenwerkingsprojecten Artificial Intelligence

Werkt u met andere mkb’ers samen om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen en wilt u bijdragen aan de ontwikkeling van de digitale sleuteltechnologie Artificiële Intelligentie (AI)? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject op het thema AI.

Meer weten?

Kijk voor alle informatie over de MIT-regeling 2024 op www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mit-regeling

Meer informatie vindt u ook hier.

 

Open Sluit Loket
Samenwerking AI 19 maart – 9.00 uur 7 mei – 17.00 uur Landelijk
Haalbaarheid 9 april – 9.00 uur 17 sep – 17.00 uur Regionaal
Kennisvoucher 9 april – 9.00 uur 29 okt – 17.00 uur Landelijk
R&D Samenwerking 11 juni – 9.00 uur 17 sep – 17.00 uur Regionaal, landelijk

Bron: Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Dit bericht is geplaatst op donderdag 30 mei 2024 - 16:20