Vandaag heeft de Tweede Kamer gestemd over de moties die betrekkingen hebben op de vrijstellingen voor Exirel en Tracer. BBB en PVV dienden vorige week elk een motie in om in kers dezelfde vrijstelling voor Exirel te krijgen als vorig jaar. Deze moties hebben het helaas niet gehaald. BBB diende daarnaast een motie in om voor de andere gewassen de vrijstellingen voor Tracer en Exirel spoedig af te geven, nu er voor deze gewassen een positief Ctgb-advies ligt. Ook deze motie heeft het niet gehaald.

De stemmingen geven aan dat er geen meerderheid in de Tweede Kamer is om af te wijken van het Ctgb-advies, ook niet bij vrijstellingen. De NFO is teleurgesteld omdat in andere landen is die bereidheid er wel is. We zien dat daar besluiten over vrijstellingen worden genomen, waarbij sprake is van ruimere toepassingsmogelijkheden dan die het Ctgb in Nederland adviseert. De Kamer gaat met deze opstelling voorbij aan het belang van een gelijk speelveld ten opzichte van andere landen en de noodzaak voor handelingsperspectief voor de kersentelers.

De motie om spoedig de vrijstellingen in pruim, blauwe bes en druif af te geven heeft het niet gehaald. Voor de duidelijkheid: het ministerie heeft de besluitvorming over de vrijstellingen in pruim, blauwe bes en druif nog niet afgerond. De minister heeft aangegeven op korte termijn een besluit te nemen en elke gewas-middel-combinatie apart te beoordelen. Met het verwerpen van de motie is de kans op vrijstellingen niet verkeken. Helder is wel dat ook hier alleen vrijstellingen komen die in ieder geval niet tegen het advies van het Ctgb ingaan.

De NFO heeft, samen met andere partijen, via de Kamerdebatten en moties alles op alles gezet om werkbare vrijstellingen te krijgen voor alle vier de gewassen om de suzuki-fruitvlieg te kunnen bestrijden. Voor Exirel zijn volstrekt onvoldoende mogelijkheden beschikbaar gekomen, voor Tracer is een vergelijkbare vrijstelling als in voorgaande jaren afgegeven voor kers en hopelijk  volgen op korte termijn de vrijstellingen voor de andere gewassen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 28 mei 2024 - 16:57