De uitwisseling van kennis en praktische informatie tussen biologisch fruittelers in Europa is nog te beperkt. Ook onderzoeksresultaten zijn voor telers vaak onvoldoende beschikbaar. Om de biologische fruitsector te versterken is in november 2019 het EU-project BIOFRUITNET van start gegaan. Binnen het project werken zestien onderzoeks- en voorlichtingsinstanties uit dertien EU-lidstaten samen. De focus ligt op pitfruit, steenfruit en citrus.

Vanuit Nederland is Delphy betrokken bij dit project. Prisma en ook de Belgische belangenorganisatie BioForum-wergroep pitfruit nemen deel in de begeleidingscommissie. Gerjan Brouwer van Delphy legt uit dat het doel van het project is een betere kennisuitwisseling tot stand te brengen, waardoor meer praktische informatie voor telers beschikbaar komt. “Het is echt een praktisch project. Doel is vooral om fruittelers te helpen met problemen die ze in de praktijk tegenkomen”, aldus Brouwer.
Inmiddels zijn alle Europese netwerken in de biologische fruitteelt in kaart gebracht en wil Brouwer, zodra de omstandigheden het toelaten wat betreft corona, met Nederlandse telers in overleg over welke kennis beschikbaar is en vooral waar hiaten zitten. “Samen met België willen we zorgen dat er meer informatie over de biologische teelt van Conference-peren beschikbaar komt. Onderwerpen waarover kennis ontbreekt, zullen we neerleggen bij de betreffende onderzoekspartijen”, vertelt Brouwer. Het onderzoek zelf zal niet vanuit BIOFRUITNET plaatsvinden.

Bij het afronden van het project eind 2022 is het de bedoeling dat er een Europees netwerk is gecreëerd waarbinnen telers, wetenschappers en adviseurs eenvoudig kennis kunnen uitwisselen. Ook komt er een website waarop alle netwerken en al beschikbare informatie voor biologisch fruittelers te vinden is. Telers zullen worden geïnformeerd via korte artikelen, video’s en podcasts.

Het project BIOFRUITNET is officieel in november 2019 al van start gegaan en loopt tot november 2022. Het project wordt gefinancierd vanuit het EU-programma Horizon 2020 met een bijdrage van 2 miljoen euro.

Dit bericht is geplaatst op woensdag 8 april 2020 - 16:20