Wanneer het gebeurt is onzeker, maar in diverse sectoren wordt gewerkt aan regels om deze sectoren weer draaiende te krijgen. Het gaat om regels zoals die nu ook voor supermarkten en andere winkels gelden. Ook voor de bouw is een protocol gemaakt waarin onder meer geadviseerd wordt zoveel mogelijk alleen te reizen en niet met zijn allen in een busje te gaan zitten. Wanneer we luisteren naar de berichtgeving van het kabinet zullen de corona-preventie maatregelen in meer of mindere mate nog langdurig van kracht blijven.
De fruitteelt is een vitale sector en dat gaat ook nu gewoon door, maar ook onze sector heeft zich aan de richtlijnen van het RIVM te houden. Om deze reden neemt de NFO deel in een werkgroep waarin andere agrarische sectoren, de vakbonden en Stigas deelnemen. Doel van de werkgroep is te komen tot een protocol zoals we die ook in de bouw kennen.
Totdat een dergelijk protocol er is: volg de richtlijnen van het RIVM! Richt uw proces zodanig is dat handhaving van de 1,5 meter mogelijk is.

* Het Amerikaanse Pear Bureau deelde dit plaatje via Twitter.

Dit bericht is geplaatst op woensdag 8 april 2020 - 16:20