De NFO overlegt regelmatig met de landelijk manager van de RNI-loketten over hoe wij het verkrijgen van BSN-nummers voor werknemers die korter dan vier maanden blijven, kunnen vergemakkelijken voor onze leden. Die gesprekken verlopen altijd in een opbouwende sfeer. Hierdoor kunnen we, als het bij de loketten erg druk is, vaak regelen dat er toch ruimte wordt gemaakt voor fruittelers en hun werknemers.

Graag melden we u enkele interessante ontwikkelingen die het inschrijven verder vergemakkelijken:

  • Voorafgaand aan het bezoek aan het RNI-loket kunnen nieuwe medewerkers / niet-ingezetenen alvast hun gegevens invullen via het online inschrijfformulier. Dit kan zelfs al in het land van herkomst. Na het invullen wordt een persoonlijke QR-code gegenereerd. Deze code bevat alle ingevulde gegevens van deze persoon.
    De gegevens worden bij het RNI-loket gescand en automatisch overgenomen, door de persoonlijke QR-code te laten scannen. Dit levert tijdens het inschrijven enorme tijdswinst op. Ook wordt de kans op het foutief overnemen van de gegevens verkleind. Het online inschrijfformulier kan via deze link worden ingevuld of door het scannen van de QR-code hieronder.
  • In Venlo is een XXL-inschrijfloket gemaakt. Hier is in principe geen of een hele beperkte wachttijd.

 

Verder nog de volgende tips:

  • Plan op tijd uw afspraak bij één van de 19 RNI-loketten. Mocht er online geen mogelijkheid zijn/lijken, bel dan even. Vaak is er toch wat mogelijk.
  • Als het niet lukt om tijdig een afspraak in te plannen bij het dichtstbijzijnde RNI-loket, probeer dan een afspraak te maken bij een ander nabijgelegen RNI-loket.
  • Een andere optie is om de werknemer bij aankomst in Nederland via Venlo te laten reizen. Dan heeft de werknemer al direct een BSN. Voorwaarde is wel dat de werknemer Nederlands of Engels spreekt, anders dient er een begeleider/tolk bij te zijn.
  • Lukt het dan nog niet om een afspraak te maken? Bel dan met de NFO in Zoetermeer (079-3681300). De NFO kan dan schakelen met de accountmanager van het desbetreffende RNI-loket.
  • Kan de gemaakte afspraak niet doorgaan? Geef dit dan door aan het RNI-loket! Als u de afspraak afzegt, kan iemand anders terecht op het gereserveerde tijdstip.
  • Het inschrijfproces in de Registratie Niet-ingezetenen (RNI) is efficiënter gemaakt. Met het online inschrijfformulier doorlopen niet-ingezetenen het inschrijfproces sneller met minder kans op fouten.
Dit bericht is geplaatst op dinsdag 23 april 2024 - 16:10