Nederland – Het is ’s zomers een bekend gezicht op het platteland, wanneer de stalletjes met Nederlandse kersen aan de weg staan. Echter is het de vraag is hoe lang dit beeld nog blijft: kersen geplukt van Nederlandse bodem dreigen te verdwijnen door onwil van het ministerie van LNV. De minister maakt het telers onmogelijk om de suzuki-fruitvlieg bestrijden, door twee onmisbare middelen niet toe te staan. De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) slaat alarm dat het niet toestaan van deze middelen binnen zeer afzienbare tijd zal zorgen voor de doodsteek van de Nederlandse kersenteelt.

Minister Adema wil de vrijstelling voor het gebruik van de middelen Tracer en Exirel vanaf dit jaar niet langer verlenen. Beide middelen worden ingezet om kersen te beschermen tegen de suzuki-fruitvlieg. Momenteel zijn er geen effectieve alternatieve bestrijdingsmethoden. Zonder deze middelen zal de schade aan de oogst zo aanzienlijk zijn, dat de teelt gedoemd is te mislukken. Met als gevolg dat zowel de reguliere als de biologische kersenteelt binnen enkele jaren volledig zal verdwijnen uit Nederland.

“Het ministerie van LNV noemt onvoldoende naleving van de regels als reden om dit jaar geen vrijstelling meer te geven. Het klopt dat het middel niet overal juist is ingezet, maar nu dreigt de gehele kersensector daarvan het slachtoffer te worden. Veel telers hebben het afgelopen jaar bovendien fors geïnvesteerd om aan de steeds strengere milieuregels te voldoen. Zijn deze investeringen nu voor niets?” zegt Ron Mulders, voorzitter van de NFO.

“Wat het besluit extra cru maakt, is dat de middelen over de grens in buurlanden wél bruikbaar blijven. In België is zelfs geen vrijstelling nodig, maar hebben telers beschikking over deze twee middelen die regulier toegelaten zijn en in Duitsland zijn vrijstellingen afgegeven. Hiermee worden Nederlandse telers benadeeld en is er een ongelijke concurrentie in de Europese markt.”, vervolgt Mulders.

NFO doet een dringende oproep aan het ministerie van LNV en de Tweede Kamer om in actie te komen en te voorkomen dat de suzuki-fruitvlieg een einde maakt aan vele boomgaarden vol kersenbomen. Vanwege het vroege voorjaar is spoedige actie vereist, anders is er geen toekomst voor de Nederlandse kersenteelt.

Noot voor de redactie:

Voor persvragen kunt u contact opnemen met:
Ron Mulders, Voorzitter NFO, via 06-53410975

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 19 april 2024 - 12:10