De NFO heeft, in nauwe samenwerking met LTO Nederland, afspraken gemaakt met de Belastingdienst en het ministerie van Financiën over de bedragen die in 2023 gebruikt mogen worden binnen de cafetariaregeling.

In december 2021 werd een akkoord gesloten met de overheid over de collectieve cafetariaregeling. Deze regeling biedt belastingvoordeel voor agrarische werkgevers en buitenlandse seizoenarbeiders. Leden van NFO mogen deze toepassen, niet-leden moeten individuele afspraken maken met hun belastinginspecteur.

De regeling is destijds voor twee jaar vastgelegd, waardoor toepassing van de regeling in 2022 en 2023 mogelijk is. Eind vorig jaar werd ook afgesproken dat de bedragen voor meerkosten van levensonderhoud die in 2023 gebruikt mogen worden, eind 2022 zouden worden vastgesteld. De bedragen voor levensonderhoud zijn daarom per 1 januari 2023 geïndexeerd en opnieuw vastgesteld. Deze aangepaste bedragen zijn gebaseerd op nieuwe Europese tabellen over de kosten van het levensonderhoud, wijziging van het wettelijk minimumloon en aanpassing van de loonheffing.

In onderstaande tabel zijn de nieuwe bedragen voor kosten van levensonderhoud weergegeven per land van herkomst per 1 januari 2023.

Land Maximum bedrag per week Land Maximum bedrag per week
Polen € 29 Spanje € 0
Hongarije € 14 Litouwen € 11
Estland € 1 Bulgarije € 21
Letland € 1 Roemenië € 32
Slovenië € 0 Portugal € 0

 

De hernieuwde brochure over de cafetariaregeling verschijnt naar verwachting in de eerste helft van januari. Deze is dan te downloaden via www.werkgeverslijn.nl/cafetariaregeling. Op deze website vindt u ook meer informatie over de regeling.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 22 december 2022 - 16:30