In 2020 hebben werkgeversorganisaties en vakbonden geprobeerd om tot een nieuwe cao Open Teelten te komen. Dat is nog niet gelukt. Wel staat er op 3 maart 2021 weer een nieuwe onderhandelingsronde in de agenda’s.
De cao voor de Open Teelten loopt af op 28 februari 2021 en is automatisch met een jaar verlengd tot 1 maart 2022. De status van de cao wijzigt niet en blijft geldig voor NFO-leden. Dit betekent dat leden gebruik kunnen blijven maken van regelingen als de afwijking van de ketenbepaling, de cafetariaregeling en het verrekenen van huisvestingskosten (wanneer er een AKF-keurmerk is). Niet-leden kennen deze voordelen niet.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 18 februari 2021 - 14:16