Sinds 1 juli 2023 gelden landelijke regels voor goed verhuurderschap. Ook werkgevers in de land- en tuinbouw die huisvesting verhuren, worden geacht zich aan deze regels te houden. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft voor deze werkgevers alles rondom goed verhuurderschap op een rijtje gezet in de ‘Checklist Wet goed verhuurderschap’. Deze checklist vindt u op deze pagina.

Model Informatieblad rechten en plichten bij de huur van huisvesting

Eén van de punten waar u aan moet voldoen, is het informeren van uw huurder over een aantal rechten en plichten. Dit kunt u doen als onderdeel van de huurovereenkomst of via een apart formulier. Hiervoor heeft de Werkgeverslijn land- en tuinbouw het ‘Model Informatieblad rechten en plichten bij de huur van huisvesting’ ontwikkeld. Dit vindt u hier.

Gemeentelijke regels

Aanvullend op deze landelijke regels, kan het zijn dat uw eigen gemeente ook nog een verhuurvergunning invoert. Daar kunnen aanvullende voorwaarden aan worden verbonden. Houd daarvoor de informatievoorziening vanuit uw gemeente in de gaten.

Bron: Werkgeverslijn land- en tuinbouw

Dit bericht is geplaatst op donderdag 10 augustus 2023 - 16:30