Voor medewerkers die de CAO Open Teelten Tuinbouw toepassen en zijn aangesloten bij Colland, kan subsidie worden aangevraagd indien men een cursus volgt bij een officiële opleider/school. De sectorcommissie Openteelten van Colland Arbeidsmarkt heeft recentelijk besloten om het subsidiepercentage te verhogen van 75 naar 85 procent.
De maximale vergoeding per werknemer per kalenderjaar is vastgesteld op € 1.800. Dit nieuwe percentage geldt voor cursussen die vanaf 1 augustus 2019 zijn gestart.
Informatie over subsidiemogelijkheden, de voorwaarden en over het digitaal indienen van een aanvraag, vindt u via deze link. Voor een compleet overzicht van cursusgroepen die gesubsidieerd worden, kunt u collandarbeidsmarkt.nl raadplegen.
Scholingsconsulente van de NFO Karin Rommens adviseert gratis en onafhankelijk welke cursusmogelijkheden er zijn voor uw medewerker, bel (06) 22 94 40 37 of mail krommens@nfofruit.nl. Zij kan u ook informeren over het aanvragen van subsidie.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 6 augustus 2019 - 19:53