Zoals bekend is door de inzet van de NFO bereikt dat 60% van de geleden schade door mezen wordt vergoed. Bij een Tegemoetkomingsaanvraag meldt u de schade en vraagt u meteen ook een tegemoetkoming in de schade aan. Het inschakelen van de taxatiebureaus loopt via Bij12/Faunafonds, zij nemen na indiening van de tegemoetkomingsaanvraag zelf contact op.

Pikschade ekster/vlaamse gaai
Momenteel geldt dat er in de provincie Gelderland geen ontheffing is voor afschot (en/of vangen) van ekster/vlaamse gaai. De provincie Gelderland heeft een grens gesteld van € 10.000,- getaxeerde schade, alvorens er weer wordt overwogen om een ontheffing af te geven. U kunt hieraan bijdragen en er verandert niks ten nadele voor de teler aan het uitbetaalde percentage schade.
Johan van Kessel, bestuurslid Wbe Tielerwaard-Oost, legt uit om voor deze twee soorten een paar procent schade op te geven (bijvoorbeeld 90% koolmees; 5% ekster en 5% vlaamse gaai). Op deze manier wordt de 100% schade getaxeerd en allemaal vergoed ondanks dat niet alles op mezenschade staat ingevuld (let op: zoals bekend wordt 60% van het getaxeerde schadebedrag uitgekeerd).

Aanvraag tegemoetkoming
Aanvragen kan via www.faunaschade.nl en vervolgens inloggen, ga naar ‘bedrijfsmatige schademelding’ en volg het keuzemenu. Wilt u als schadesoort ‘mees’ aanvinken, klik dan op ‘koolmees’. Voor de aanvraag wordt een behandelingsbedrag in rekening gebracht, dat per provincie is vastgesteld en vooraf moet worden betaald. U kunt er ook voor kiezen alleen een schade te melden (=kosteloos).
Klik hier voor een instructiefilmpje voor de aanvraag, in dit voorbeeld betreft het ganzenschade maar de procedure is hetzelfde als voor fruit
Let op: er zit een onvolledigheid in het aanvraagprogramma, halverwege verschijnt onderstaande pop-up-melding dat schade niet vergoed zal worden. Dit is echter achterhaald en u kunt gewoon op ‘doorgaan’ klikken. De NFO heeft hierop al actie ondernomen richting het Faunafonds en deze melding zal spoedig verwijderd worden.  ##update 08-08-2019: melding over afwijzing op faunaschade.nl is verwijderd##

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 6 augustus 2019 - 19:54