Dit najaar sluiten het bedrijfsleven en de overheid een convenant over de inzet van veen in substraat. Medio 2021 stemde de Tweede Kamer in met een motie om over te gaan naar veenvrije potgrond voor particulieren en een terugdringing of uitfasering van het gebruik van veen in de professionele sector.

Met deze opdracht is door het ministerie van LNV en de Vereniging Potgrond- en Substraatfabrikanten Nederland gewerkt aan een convenant om de wens van de Tweede Kamer in te vullen. De NFO is hier in het afgelopen jaar over geïnformeerd en kon input leveren voor het convenant.

Het NFO-hoofdbestuur heeft in haar vergadering van augustus besloten om betrokken te blijven bij het convenant, waarin andere partijen duidelijk een grotere rol hebben. Wel is het vooral voor ondernemers die kleinfruit telen van belang dat goede en betaalbare substraten beschikbaar blijven. De NFO-Productgroep Kleinfruit wordt dan ook betrokken in de uitvoering van het convenant. Als de gesprekken over de concrete invulling zijn afgerond, zal de NFO haar leden hierover informeren.

Binnenkort leest u meer over dit onderwerp in Fruitteelt.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 23 augustus 2022 - 16:05