Koninklijke Fruitmasters en de Belgische Coöperatie Hoogstraten gaan onderzoeken of een toekomstige samenwerking mogelijk is. Beide telerscoöperaties willen een grensoverschrijdend platform voor groenten en fruit creëren dat schaalvoordelen voor zowel de telers als de ketenpartners moet opleveren. Schaalvergroting is een kans om een sterkere en flexibelere partner te zijn in een snel veranderende markt.
De producten van Fruitmasters en Hoogstraten vullen elkaar grotendeels aan. Terwijl Fruitmasters sterk is in hard- en zachtfruit, vormen bij Hoogstraten aardbei, paprika en tomaat de hoofdmoot. Door een samenwerking aan te gaan zien beide coöperaties kansen voor het verlagen van de ketenkosten, een betere kennisopbouw, introductie van nieuwe rassen en verdere verduurzaming en digitalisering. Voor fruittelers biedt de samenwerking qua nieuwe rassen vooral kansen voor zachtfruit. Door het zachtfruit te bundelen ontstaat voldoende volume om nieuwe rasintroducties mogelijk te maken, licht Tim Kievits van Fruitmasters toe. Kansen op gebied van verduurzaming ziet hij op gebied van logistiek, maar ook door het delen van kennis kan verduurzaming in zowel de teelt als de keten gerealiseerd worden.

De komende maanden worden de samenwerkingsvormen en de duurzame toegevoegde waarde voor telers en ketenpartners verder onderzocht. De uitkomst hiervan wordt in 2024 verwacht. Bij voldoende raakvlakken worden de samenwerkingsvormen voorgelegd aan de leden van de coöperaties.

Coöperatie Hoogstraten heeft een jaaromzet van 370 miljoen euro met 200 aangesloten leden. Bij Fruitmasters zijn 400 fruittelers aangesloten, de coöperatie heeft een omzet van 300 miljoen euro.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 30 november 2023 - 14:35