RVO heeft The Greenery erkend als producentenorganisatie van groente en fruit. Dit betekent dat The Greenery vanaf 1 januari 2024 subsidie kan aanvragen voor projecten die voldoen aan de voorwaarden van de Sectorale Interventie Groente & Fruit (SIG&F), de opvolger van de GMO-regeling. Om deze Europese subsidie te kunnen aanvragen moet nog wel het Operationeel Plan SIG&F 2024 worden goedgekeurd.

Eerder dit jaar werden Veiling Zaltbommel en Koninklijke Fruitmasters erkend als producentenorganisatie voor SIG&F. Andere organisaties met een erkenning en actief in het fruit zijn Oxin Growers en Nautilus Organic. De laatste organisatie verenigt telers van biologische groenten en fruit, maar wordt per 1 januari 2024 opgeheven en zal daarmee haar erkenning verliezen.
The Greenery had tot 2017 een erkenning maar leverde deze in 2017 in. Met de huidige ontwikkelingen – steeds verder stijgende kosten voor grondstoffen, energie en personeel – wil de organisatie de subsidie uit de SIG&F-regeling weer gebruiken om de organisatie en haar leden te versterken. De regeling biedt kansen om te investeren op gebied van duurzaamheid, energiebesparing, robotisering, marktontwikkeling, schaalvergroting, rasontwikkeling en gewasbescherming.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 30 november 2023 - 14:33