De coronachecklist als aanvulling op de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) staat online. Met de checklist kunnen bedrijven nagaan of de maatregelen die zij nemen tegen de verspreiding van het coronavirus voldoende zijn of dat er nog aanvullende maatregelen wenselijk zijn.
Waarom is dit zo belangrijk? “Je hebt als werkgever zorgplicht naar je werkgevers. Daar hoort ook bij dat je risico’s beheersbaar houdt. Corona is een nieuw risico. Daarom is deze inventarisatie ook belangrijk. Niet alleen om alles af te vinken, maar ook om dit daadwerkelijk uit te voeren”, legt Albert van der Burg van Stigas uit.
De Inspectie SZW verwacht van bedrijven dat ze in hun RI&E aandacht besteden aan besmettingsgevaar door het coronavirus en controleert daar tijdens inspecties op. De checklist is daar een goed hulpmiddel voor heeft Inspectie SZW aangegeven.

Bedrijven die gebruik maken van de digitale RIE van Stigas kunnen maatregelen die uit de checklist naar voren komen uploaden in het RIE-systeem.

Bekijk de coronachecklist en de bijbehorende handleiding. Zie ook stigas.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 23 juni 2020 - 18:34