Overheid.nl heeft een internetconsultatie gepubliceerd over de wet ‘Democratisering waterschappen’. Ook als fruitteler kunt u uw mening geven over het voorstel om het systeem van geborgde zetels af te schaffen. De NFO dient uiteraard ook een reactie in. De organisatie is zeer teleurgesteld over het advies om de geborgde zetels bij de waterschappen af te schaffen. “Fruittelers en andere agrariërs zijn de deskundigen van het buitengebied. En nu wordt geadviseerd om deze deskundigen uit de waterschapsbesturen te schrappen. Onbegrijpelijk en niet slim om van deze kennis geen gebruik te maken. Naast dat zij de beheerders zijn van het buitengebied, moeten zij daarin ook een stem hebben”, reageerd NFO-voorzitter Gerard van den Anker bij het bekendmaken van het voorstel.

Deelnemen aan de internetconsultatie kan tot en met 3 juli 2020 via internetconsultatie.nl. Reageren kan anoniem en u kunt ervoor kiezen de reactie wel of niet openbaar te plaatsen (al dan niet anoniem). Bekijk hier de reacties die al gegeven zijn. Diverse agrariërs hebben al gereageerd. Laat u ook uw stem horen?

Lees ook het bericht ‘NFO teleurgesteld over advies schrappen geborgde zetels bij waterschappen’.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 23 juni 2020 - 18:33