Werkgevers zijn verplicht actie te ondernemen om verspreiding van het coronavirus binnen hun bedrijf te voorkomen. In de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) kunnen coronarisico’s en preventiemaatregelen worden verwerkt. De NFO adviseert de leden die gebieden waar infectierisico’s bestaan in kaart te brengen en aan te geven welke maatregelen u hebt getroffen. Het onlangs met Fruitteelt verspreide ‘Coronamaatregelen – Praktische Uitwerking voor Fruitteeltbedrijven’ biedt daarvoor handvatten. Dit document is ook op nfofruit.nl te vinden.

Meer tips over het invullen van de RI&E vindt u in het gelijknamige bericht op nfofruit.nl

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 23 juni 2020 - 14:49