Werkgevers die gebruik willen maken van de Regeling Piekarbeid moeten hun buitenlandse werknemers uiterlijk op de vijfde werkdag hebben aangemeld bij BPL Pensioen. Wordt een piekarbeider niet binnen vijf werkdagen aangemeld bij BPL Pensioen, dan wordt niet voldaan aan de voorwaarden van de cao-regeling piekarbeid. Dat betekent dat geen gebruik kan worden gemaakt van de vrijstelling voor betaling van de pensioen- en Collandpremie. Hierbij is een BSN-nummer van de werknemer nodig.

Op dit moment loopt het, voor zover de NFO kan overzien, redelijk met het krijgen van een BSN-nummer bij de RNI-loketten. We hebben u eerder geïnformeerd over het stappenplan dat u kunt volgen als het niet lukt om een afspraak te maken en over de voorbereiding van de afspraak. U kunt dit bericht hier teruglezen.

Wanneer u – ondanks al uw en onze inspanningen – alsnog niet binnen vijf werkdagen terecht kunt bij een RNI-locatie, kunt u coulance krijgen van BPL Pensioen.

U dient dan wel een schriftelijk bewijs te hebben van de desbetreffende RNI-inschrijfvoorziening (gemeente), waaruit blijkt dat het niet haalbaar is om binnen vijf dagen een BSN te ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld een mail zijn die u heeft ontvangen bij het maken van een afspraak. Deze afspraak moet u gemaakt hebben op een datum vóórdat de werknemer begonnen is. Dit schriftelijke bewijs stuurt u met de naam en geboortedatum van de werknemer door naar BPL Pensioen (werkgever@bplpensioen.nl). Op grond hiervan kan BPL beslissen de zogenaamde coulanceregeling toe te passen.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 18 augustus 2022 - 16:23