De redactiecommissie van vakblad Fruitteelt bestaat uit een representatieve lezersgroep en een vertegenwoordiging van de redactie; Marc Andre de la Porte is voorzitter. De redactiecommissie denkt mee over de uit te zetten koers voor het vakblad, ze doet suggesties voor onderwerpen voor artikelen en berichten en geeft commentaar op recent uitgebrachte edities, ook de nieuwsbrief van de NFO wordt daarin meegenomen. De commissie komt zo’n drie keer per jaar bijeen.

De vergadering wordt soms gekoppeld aan een evenement of excursie. Afgelopen maandag kreeg de redactiecommissie voorafgaand aan de vergadering een mooie rondleiding van Henk Nooteboom over de demotuin van Fruitmasters. Onderstammen, boomopkweek, snoeimethoden, sierbestuivers, gekleurde hagelnetten en nieuwe conceptrassen kwamen daarbij aan de orde.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 18 augustus 2022 - 16:20