Begin vorige week is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) gepubliceerd. Via deze maatregel kunnen werkgevers die vanwege de coronacrisis omzetderving hebben een tegemoetkoming in hun loonkosten van de overheid vragen. Vanaf vandaag kunnen de aanvragen bij het UWV worden ingediend. Om 12.30 vanmiddag had het UWV al 18.000 aanvragen in behandeling genomen.
De regeling is zo algemeen mogelijk opgesteld. Dat vergemakkelijkt de uitvoering, maar heeft voor een aantal agrarische sectoren onwenselijke effecten. Dan gaat het bijvoorbeeld over de vergelijking met een kwart van de gemiddelde omzet van 2019. Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, wordt de totale omzet uit 2019 door vier gedeeld. Dat getal wordt vergeleken met de omzet in maart-april-mei 2020. Dat is voor bedrijven die met seizoenspieken werken onvoordelig. Ook wordt uitgegaan van de loonsom in januari. Voor bedrijven die, vanwege de seizoensinvloeden, in die maand weinig personeelsleden hadden is dat een tweede reden waarom de NOW voor deze bedrijven niet werkt. NFO gaat in LTO verband voor oplossingen in gesprek met het ministerie van SZW.
Wanneer u een beroep wilt doen op de NOW-regeling, adviseren wij u om hier nog even mee te wachten. De gesprekken met het ministerie over aanpassing voor de agrarische sectoren lopen nog en pas op 31 mei 2020 sluit de inschrijvingstermijn.

Dit bericht is geplaatst op maandag 6 april 2020 - 15:40