In Brussel wordt via verschillende kanalen volop aangedrongen op marktmaatregelen, gezien de situatie op de internationale markt. Sectoren die met name genoemd worden: groenten en fruit, bloemen, vlees (lamsvlees, eend, rundvlees (high value cuts zoals steak), zuivel, en paddenstoelen. De Europese Commissie reageerde enigszins verbaasd op de vraag vanuit de groente- en fruitsector. De commissie ging er vanuit dat de vraag naar voedsel en dus de marktvraag op peil blijft. Vandaag volgt extra overleg om de commissie ervan te overtuigen dat die steun echt noodzakelijk is, zeker als er een te kort aan arbeidskrachten is om product te oogsten. De Europese Commissie wil wel inzetten op het vrijmaken van bestaande gelden of onbenutte gelden zoals plattelandsfondsen (POP3). Deze mogen dan waarschijnlijk zonder cofinanciering worden ingezet. NFO/LTO pleiten ervoor om deze als een extra toeslag te mogen uitkeren boven op de bestaande toeslagrechten.

Dit bericht is geplaatst op maandag 6 april 2020 - 15:38