De toelating van Affirm komt te vervallen en etiket van Vertimec is aangepast. Het Ctgb heeft de aanvraag voor verlenging van de toelating van Affirm voor alle buitenteelten afgewezen. Hiermee komen alle toelatingen in de fruitteelt te vervallen. Tot 30 januari 2022 is aankoop nog mogelijk, waarna het tot 30 september 2022 opgebruikt kan worden. De inzet  van Affirm is in appel en peer vooral gericht op de bestrijding van de tweede generatie fruitmot en in de teelt van pruim tegen de pruimenmot en suzuki-fruitvlieg. Het niet verlengen van de toelating is een gemis voor de sector.

Om stapeling van toepassing van merken met dezelfde werkzame stof in te perken zijn de etiketten van de gewasbeschermingsmiddelen op basis abamectine, waaronder Vertimec Pro aangepast. In Nederland zijn vier hoofdtoelatingen met de werkzame stof abamectine, met daarnaast nog veertien afgeleide of paraleltoelatingen. Meerdere merken hebben een toelating in de fruitteelt. Voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van abamectine is besloten dat in onbedekte teelten een totale dosering van maximaal 0,018 kg actieve stof en in de bedekte teelt maximaal 0,072 kg actieve stof per hectare per 12 maanden. Dit houdt in dat in de onbedekte teelten maximaal 1 liter en in de bedekte teelten 4 liter per jaar gebruikt mag worden. Daarnaast geldt uiteraard ook de maximale dosering per toepassing en merk. Verpakkingen met oude etiketten mogen tot 6 februari 2022 verkocht worden en tot 6 oktober 2022 opgebruikt.

Tegelijkertijd zijn de spuitdriftreducerende voorschriften geactualiseerd. Tot nu toe stond kon Vertimec in grootfruit alleen met de KWH 3-rijer toegepast worden en nu met alle technieken die opgenomen zijn in de driftreductieklasse van 99%. Ongewijzigd is dat voor alle zijden van het perceel een teeltvrije zone van 4,5 m nodig is.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 12 augustus 2021 - 13:25