Het Ctgb heeft besloten om drie groene gewasbeschermingsmiddelen een bredere toelating te geven in de fruitteelt. Verder is van één middel de toelating aangepast en zijn drie bestaande gewasbeschermingsmiddelen na een volledige beoordeling voor langere tijd opnieuw geregistreerd.

Fado
Het laagrisico middel Fado, op basis van COS-OGA, had een toelating in de bedekte teelt van steen- en houtig kleinfruit voor de beheersing van de echte meeldauw. De toelating is nu uitgebreid naar de onbedekte teelten van steen- en houtig kleinfruit.

Vintec
Vintec, ook een laagrisico middel, op basis van Trichoderma atroviride strain SC1, had een toelating in diverse kleinfruitgewassen en steenfruit. Met de afgegeven uitbreiding zijn de gebruiksmogelijkheden in houtig kleinfruit verder geoptimaliseerd. Daarnaast is het middel ook toegelaten in de teelt van peer voor de beheersing van zwartvruchtrot. Afgelopen februari kreeg het middel Trianium-P op basis van een andere Trichoderma-stam ook een toelating voor de beheersing van zwartvruchtrot in peer. Na basisonderzoek in een door de NFO opgezet en met Topsector-gelden gefinancierd onderzoek is in de afgelopen jaren praktijkonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om met Trichoderma zwartvruchtrot te beheersen. Nu de toelatingen gerealiseerd zijn, worden de mogelijkheden dit jaar getoond binnen de fruitteeltpilots van het praktijkprogramma ‘Weerbaarheid in de praktijk’ van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030.

Polyversum
Het derde groene gewasbeschermingsmiddel dat een bredere toelating in o.a. de fruitteelt krijgt is
Polyversum op basis van Pythium oligandrum M1. Dit middel krijgt uitbreiding van zijn toelating naar de onbedekte teelten van houtig kleinfruit. In aardbei zijn al langer toelatingen om botytisrot en wortelrot te voorkomen. De NFO heeft met geld vanuit het Fonds Kleine Toepassingen een deel van deze uitbreiding gefinancierd.

MaxCel, Teldor en SmartFresh
Ook over bestaande toelatingen in de fruitteelt nam het Ctgb een besluit. Zo is bij MaxCel de veiligheidstermijn verkort van 90 naar 49 dagen. Na een volledige herbeoordeling is de toelating van Teldor voor langere termijn verlengd. In steenfruit behoudt het middel zijn toelating in de onbedekte teelten van pruim en kers. Ook de bestaande toelatingen in houtig kleinfruit, de onbedekte teelt van kruisbes, blauwe bes en braam- en framboosachtigen en de onbedekte en bedekte teelt van aalbes blijven op het etiket. Nog niet bekend is of toepassingsvoorwaarden aangepast zijn.
Tenslotte werden de toelatingen van SmartFresh en SmartFresh ProTabs, na een volledige herbeoordeling, zonder wezenlijk wijzigingen, verlengd tot 31 juli 2035.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 2 mei 2023 - 16:46