Maandag 2 maart heeft minister Stientje van Veldhoven samen met onder andere provincies, gemeenten en asbestbrancheorganisaties de Samenwerkingsverklaring aanpak Asbestdaken ondertekend. Belangrijke partijen als LTO, Vereniging Eigen Huis, Aedes en Rabobank misten echter en weigeren de verklaring te ondertekenen.
Portefeuillehouder van LTO Alfred Jansen, die ook namens de NFO pleit voor een werkbaar asbestbeleid: “Wij zien in deze verklaring geen aanknopingspunten waarmee de sanering van asbest verbeterd kan worden. Sinds het wegstemmen van het asbestverbod (juni 2019, red.) heeft de minister geen actie ondernomen om de asbestsanering voor dakeigenaren te vereenvoudigen. In een brief aan minister Van Veldhoven hebben we samen met Aedes laten weten op welke punten het systeem anders moet. Daarop hebben we tot nu toe nog geen reactie gehad.”

LTO wil dat er een risicogerichte aanpak komt en dat er meer ruimte komt voor innovaties, waardoor saneringsbedrijven sneller kunnen werken en het voor dakeigenaren goedkoper wordt om een dak te saneren. Al in maart 2019 sprak de Tweede Kamer zich positief uit over een dergelijke aanpak.

Daarnaast wil LTO dat er een financiële regeling komt, zodat het voor dakeigenaren aantrekkelijker wordt hun dak te saneren. In de huidige plannen van de minister komt er een fonds waaruit particuliere dakeigenaren een lening kunnen krijgen als ze zelf onvoldoende draagkrachtig zijn. Voor bedrijven moet nog worden uitgezocht op welke manier een dergelijk fonds ingericht kan worden, zonder dat sprake is van staatssteun. Jansen noemt de huidige voorstellen ontoereikend en pleit voor een betere financiële regeling.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 3 maart 2020 - 18:31