Daling waarde betalingsrechten en brede weersverzekering
Vanaf 1 maart tot 15 mei kan de Gecombineerde Opgave weer worden ingevuld. Naast het invullen van gegevens voor de Nederlandse Landbouwtelling zijn er dit jaar ook extra vragen voor de Europese Landbouwtelling Integrated Farm Statistics (IFS). In 2016 moesten hiervoor voor het laatst vragen voor worden beantwoord. De extra vragen gaan dit jaar over het bedrijf en het bedrijfshoofd/bedrijfsleider.

Betalingsrechten
Via de Gecombineerde Opgave wordt ook uitbetaling van subsidies, zoals betalingsrechten, aangevraagd. Nieuw in 2020 is dat na twee jaar het aantal betalingsrechten vervalt waarvoor u twee jaar achter elkaar geen subsidiabele landbouwgrond heeft. Op rvo.nl leest u hoe dit werkt.
De verwachting is dat in 2020 de betalingsrechten lager uitvallen, doordat er minder budget beschikbaar is voor directe betalingen uit het GLB. RVO verwacht dat de waarde met ongeveer € 5 per betalingsrecht omlaag gaat. In 2019 was een betalingsrecht € 262,91 waard. Pas dit najaar zal de precieze waarde van het betalingsrecht in 2020 bekend zijn. Lees hier meer over de betalingsrechten in 2020 en 2021.

Brede weersverzekering
Over de premie van de brede weersverzekering hoeft vanaf 2020 geen assurantiebelasting meer betaald te worden. Daardoor wordt een brede weersverzekering goedkoper en daalt de subsidie voor de brede weersverzekering. In 2020 is de subsidie vastgesteld op 63,7% van de premie. In 2019 was dat 65%.
Vanaf 2020 kunt u ook kiezen voor een verzekering met een lagere schadedrempel, waardoor u al een schadevergoeding kunt krijgen als 20% van uw oogst mislukt door weersomstandigheden.
Om in aanmerking te komen voor de subsidie geeft u bij het onderdeel Regelingen – grondgebonden in de Gecombineerde opgave per perceel aan of u deze subsidie wilt. Ook geeft u de naam van de verzekeraar op.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 3 maart 2020 - 18:34