Het coronavirus houdt Nederland flink in de greep. Ook voor de fruitteeltsector breekt er een spannende tijd aan. Sinds het afkondigen van diverse maatregelen, zien we de vraag naar appels en peren flink toenemen. Kleinfruit heeft te maken met uitval van de horecamarkt, met als gevolg lagere prijzen bij een aantal producten. Daarnaast is er zorg over de beschikbaarheid van arbeid en vraaguitval. De NFO behartigt in deze tijden de belangen van haar leden op de volgende manieren:

  • leden voorzien van betrouwbare informatie, via de website (nfofruit.nl/coronavirus) en (extra) nieuwsbrieven;
  • lobby voor beschikbaar houden van arbeid en openhouden of krijgen van grenzen voor intern verkeer;
  • lobby voor openhouden interne EU-markt;
  • toegang krijgen tot de noodmaatregelen van het kabinet bij geleden schades;
  • inventariseren van de gevolgen en de schade die daardoor optreedt.
    De NFO hoort graag welke problemen en uitdagingen u ervaart in deze tijd. U kunt reageren via email: info@nfofruit.nl
Dit bericht is geplaatst op donderdag 19 maart 2020 - 14:19