Fruittelers moeten zich bewust zijn van de rol die zij kunnen hebben bij het bepalen van de prijs. “Als er straks houtkopers komen, maak dan duidelijk dat de kosten voor de fruitteler op allerlei gebieden omhoog gaan. Mensen die hun fruit te goedkoop verkopen, bepalen de prijs voor de rest van de markt. De prijs bepalen we immers met elkaar.” Tijdens zijn openingswoord op de ALV van de NFO benadrukte NFO-voorzitter Gerard van den Anker de noodzaak van hogere fruitprijzen en ook de rol die de individuele teler daarin heeft.

De NFO neemt deel aan gesprekken met de retail over een betere verdeling van de marges in de keten. “Supermarkten spreken al jaren met ngo’s, maar ons kenden ze niet eens. Brieven vanuit de sector werden voorheen altijd heel formeel beantwoord en telers werd te kennen gegeven dat ze in gesprek moesten gaan met hun handelshuis. Nu komen we wel aan tafel en dat is al een eerste winst. Ook is het winst dat de retail investeert in promotie van Nederlandse producten. Doel is natuurlijk ook een hogere prijs te realiseren. Op tafel ligt de vraag naar transparantie in de totstandkoming van de consumentenprijs. Het is goed om de marge in de keten met elkaar onder de loep te nemen. Het is aan ons om daar verder invulling aan te geven”, gaf Den Anker zijn toehoorders mee.

Presentatie Sprank
Aansluitend aan het inhoudelijk gedeelte van de ALV gaf Cees Vogelaar van Vogelaar Vredehof een presentatie over het nieuwe appelras Sprank, dat zij samen met Albert Heijn introduceerden. Het is een goed voorbeeld van hoe een retailer in overleg met de hele keten een ras introduceert. Uiteraard liggen er ook nog de nodige uitdagingen. In een volgend nummer van Fruitteelt meer hierover.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 8 juli 2021 - 17:34