Delphy start op het fruitbedrijf van Bas en Jord Feijtel in Wemeldinge een Fieldlab ‘Autonoom Management Fruitteelt’. Een 5 hectare groot perenperceel zal als fieldlab gaan dienen. “We zien de laatste jaren veel losse ontwikkelingen en proefjes. Op dit perceel willen we alles bijeen brengen en zal alles in onderlinge samenhang worden toegepast”, vertelt René Bal van Delphy.
Op het perceel staan verschillende perenrassen en er is veel variatie in groeikracht. Met bodemvochtsensoren, bloesemvluchten en groeikrachtkaarten zal het perceel in beeld gebracht worden, waarna met autonome handelingen als wortelsnoei en vruchtdunning het perceel beter in balans zal worden gebracht qua productie en kwaliteit.
Autonoom spuiten is niet in de proef opgenomen. Doel is allereerst de balans in het perceel te krijgen wat betreft groeikracht en productie, waardoor ook meer uniformiteit in de ziekte- en plaagbestrijding zal ontstaan. Een uitzondering hierop is de bestrijding van perenknopkever, die pleksgewijs zal worden uitgevoerd.

Met de samenwerking willen Delphy en Fruitbedrijf Feijtel de huidige innovaties in een praktijkomgeving doorontwikkelen en demonstreren aan fruittelers. Doel is dat de innovaties in onderlinge samenhang leiden tot een geheel van autonoom fruitteelt management.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 4 mei 2021 - 16:38