De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) heeft in 2021 opnieuw een effectieve aanpak van suzuki-fruitvlieg veiliggesteld. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft vandaag vrijstellingen afgegeven voor Tracer en Exirel om suzuki-fruitvlieg te bestrijden. Hiermee zijn voor de bestrijding van deze plaag de onmisbare gewasbeschermingsmiddelen in de onbedekte teelt van kers, pruim, blauwe bes en druif beschikbaar.

Suzuki-fruitvlieg is een invasie insect die sinds 2013/2014 in steenfruit en houtig kleinfruit voor grote schade zorgt. De NFO staat voor een effectieve duurzame gewasbescherming. Op initiatief van de NFO is veel kennis vergaart over de levenscyclus van suzuki-fruitvlieg en maatregelen zoals suzuki-fruitvlieggaas waarmee de infectiedruk kan worden verlaagd. Naast de diverse maatregelen die genomen kunnen worden zijn gewasbeschermingsmiddelen onmisbaar voor een effectieve beheersing van suzuki-fruitvlieg. Vanaf 2015 zorgt de NFO voor dit middelenpakket door jaarlijks vrijstellingen te organiseren voor de onmisbare gewasbeschermingsmiddelen. De NFO is het ministerie van LNV erkentelijk voor het besluit om ook dit jaar weer vrijstellingen te verstrekken.

Noot voor de redactie

Nadere informatie kan worden verkregen bij Frederik Bunt, voorzitter NFO-productgroep steenfruit. Tel: 06 – 22 26 00 70.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 4 mei 2021 - 09:58