De afgelopen jaren is in de fruitsector veel kennis ontwikkeld over precisietechnieken. WUR heeft deze kennis samen met de consortiumpartners binnen Fruit 4.0 gebundeld en het digitaal kennisdossier Precisiefruitteelt opgesteld. Dit is nu beschikbaar als wiki in Groen Kennisnet.

In de fruitteelt zijn in relatief korte tijd allerlei precisietoepassingen ontwikkeld om met data op boomniveau om te gaan. Deze toepassingen maken gebruik van allerlei sensoren of technieken om data uit de boomgaard te halen. Zeker voor telers die zich nog oriënteren op precisiefruitteelt zal het lastig zijn om een beeld te krijgen van wat er allemaal mogelijk is. Daarom heeft WUR een digitaal kennisdossier ontwikkeld, dat de achtergronden en de huidige mogelijkheden van precisiefruitteelt uitlegt.

Het kennisdossier is ontwikkeld door WUR in het Kennis-op-Maatproject (KoM) Fruit 4.0 en is toegankelijk als wiki in Groen Kennisnet.
In het kennisdossier worden meetprincipes van nieuwe sensoren uitgelegd, bijv. sensoren die groeikracht kunnen meten. Ook is er uitgebreid aandacht voor de toepassingen die inmiddels mogelijk zijn. Denk aan precisiedunning of wortelsnijden op taakkaart of het meten van de oogst. Ook de eerder ontwikkelde E-learning over precisiedunning is in dit kennisdossier opgenomen.
De ontwikkelingen in precisiefruitteelt gaan intussen door. Het kennisdossier zal hierop regelmatig worden geactualiseerd.

Het Kennis-op-Maat project ‘Fruit 4.0: Precisiefruitteelt van onderzoek naar praktijk’ is erop gericht de drempels voor toepassing van precisiefruitteelt te verlagen. In het project werken de consortiumpartners WUR, NFO, Aeres Tech Productions, Aurea Imaging, Munckhof Fruit Innovators en sinds dit jaar ook Agromanager en Delphy samen. Zij brengen kennis en producten uit afgerond en lopend onderzoek rond precisiefruitteelt zo snel mogelijk naar de praktijk. Dit gebeurt via studiegroepen, demo’s, bijeenkomsten en webinars en ook door lesmateriaal te ontwikkelen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectleider Pieter van Dalfsen,  pieter.vandalfsen@wur.nl of via tel. (0252) 46 21 04.

Dit project is mogelijk gemaakt door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 28 maart 2023 - 16:56