De verkoop van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland is in 2021 afgenomen naar 9,4 miljoen kg werkzame stof. Dat is 5 procent minder dan een jaar eerder. Sinds 2018 ligt de verkoop onder de 10 miljoen kg. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In de zes jaar voor 2017 schommelde de verkoop rond de 11 miljoen kg.
Middelen tegen schimmels en bacteriën nemen met 3,3 kg het grootste aandeel in de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen. Dat is 0,7 miljoen kg minder dan in 2020; een daling van 17 procent. Een opvallende ontwikkeling, ondanks dat de zomer van 2021 erg nat was. De daling komt vooral door het wegvallen van mancozeb.

Voor onkruidbestrijding en loofdoding is in 2021 2,6 miljoen kg aan middelen verkocht. De hoeveelheid binnen deze groep nam slechts met 1 procent af. Wel is sinds 2018 een lichte, maar geleidelijke daling zichtbaar. Dat heeft onder andere te maken met het verbod op het gebruik van herbiciden op verhardingen en openbaar groen buiten de landbouw dat (deels) sinds 2016 van kracht is.
Middelen tegen insecten en mijten werden in 2021 met 2,7 miljoen kg juist 10 procent meer verkocht. De verkoop van middelen voor bestrijding van insecten en mijten stijgt de laatste drie jaar. Dat komt vooral door de verkoop van paraffineolie.

Voor de fruitsector zijn geen specifieke cijfers bekend.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 28 maart 2023 - 16:53