Het aantrekken en behouden van de juiste werknemers is een grote uitdaging, ook in de fruitsector. Colland Arbeidsmarkt zet zich samen met werkgevers- en werknemersorganisaties in voor een effectief en actief arbeidsmarktbeleid. Om fruittelers hierin zo goed mogelijk te ondersteunen wil Colland een zo goed mogelijk beeld hebben van de ervaringen en inzichten van telers op de arbeidsmarkt en de verwachte toekomstige uitdagingen.

Colland Arbeidsmarkt heeft een onderzoeksbureau ingeschakeld om fruittelers hierover te bevragen. Fruittelers kunnen tot en met april telefonisch, per mail of brief worden benaderd. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 15 minuten.

Uw deelname wordt enorm gewaardeerd en is essentieel om te weten wat er speelt op het gebied van vacatures, in- en uitstroom van werknemers en opleidingsbehoeften. Daarmee kan Colland Arbeidsmarkt uw bedrijf en sector nog beter ondersteunen.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 5 maart 2024 - 16:45