Van de fruittelers die in een Nutriënt Verontreinigd (NV)-gebied zitten zal een deel zijn bemestingsschema dit jaar al aan moeten passen. Van de telers die aan de NFO-poll deelnamen en in een NV-gebied zitten (39 stemmers) zegt 43% zijn bemestingsschema dit jaar aan te moeten passen. Een derde zegt op korte termijn geen gevolgen te verwachten, maar vanaf 2025 wel. Van deze stemmers zegt 23% dat dit geen gevolgen zal hebben voor de bemesting.

De overheid heeft een groot aantal nutriënt verontreinigde (NV)-gebieden aangewezen. In deze gebieden mag dit jaar 5% minder stikstof ten opzichte van de gebruiksnorm worden gegeven en in 2025 20% minder. Als het perceel in een NV-gebied en tegelijktijdig ook in een grondwaterbeschermingsgebied lig is de korting dit jaar 10%.
In totaal reageerden 97 mensen op de poll over de gevolgen die dit voor individuele telers heeft.
Van alle stemmers hadden er 33 zich nog niet in de verdiept in wat de NV-gebieden inhouden. 25 stemmers zeggen niet in een NV-gebied te zitten met hun bedrijf. De overige 39 stemmers spraken zich uit over de gevolgen, zie bovenstaand.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 5 maart 2024 - 16:46