De afgelopen vier jaar is in het project Fruit 4.0 succesvol gewerkt aan technologie en datamanagement voor de fruitteelt. De NFO wil dit project graag voortzetten onder de titel ‘The Next Fruit 4.0’. Op 19 januari 2021 van 19.30 tot 21.00 uur organiseren we een online bijeenkomst waarin we het project en wat deelname u oplevert toelichten.

Omdat doorontwikkeling van technologie van groot belang is voor fruittelers, heeft de NFO samen met anderen een nieuwe subsidie aangevraagd bij de Topsector T&U. Deze aanvraag onder de titel ‘The Next Fruit 4.0’ is positief beoordeeld. Echter, we ontvangen deze subsidie alleen als ook het bedrijfsleven een geldelijke bijdrage levert. Daarom doen we een beroep op de leden van de NFO.

Wat vragen we van u en wat krijgt u ervoor terug?
Als NFO lid kunt u 4 jaar meedoen voor een bedrag van € 500,- per jaar. De NFO zal dit bedrag aanvullen tot € 1.000,- per jaar.
Alle telers die meedoen worden 1 of 2 keer per jaar uitgenodigd voor een bijeenkomst waarin de activiteiten in het project en de voortgang van het project wordt toegelicht.

NFO-leden kunnen daarnaast in het 2e en 4e projectjaar:

 • een voorraadbakanalyse te laten maken op basis van zelf aangeleverde foto’s;
 • met het prototype sensorplatform de groei en/of het aantal vruchten in een (appel)perceel van ongeveer 1 hectare in kaart te laten brengen.


Wat  gaat ‘The Next Fruit 4.0’ opleveren
In ‘The Next Fruit 4.0’ gaan WUR en het Delphy Improvement Centre samen met het bedrijfsleven werken aan slimme technologie voor de fruitteelt. Dit gebeurt grotendeels op Proeftuin Randwijk. De NFO en FME  zijn penvoerder.

In het project staan drie hoofddoelstellingen centraal:

 1. Verduurzaming door toepassing van gewasbescherming of meststoffen op boomniveau.
 2. Opbrengstmaximalisatie door het optimaliseren van teelt en bewaring.
 3. Kostenminimalisatie door inzet van multifunctionele robots die menselijke arbeid vervangen en door efficiënte inzet van grondstoffen.

In het project wordt onder andere gewerkt aan onderstaande praktische toepassingen.

 1. Precisiespuiten op dopniveau (toepasbaar in meerdere gewassen).
 2. Voorraadbakanalyse (maat en blos van vruchten) op basis van foto’s.
 3. Cameratechnologie voor ziekte- en plaagdetectie.
 4. Cameratechnologie voor het monitoren van vitaliteit (bijv. groeikracht) van het gewas.
 5. Beslissing Ondersteunende Modellen gericht op teeltoptimalisatie, gewasbescherming en het voorkomen van verspilling van product tijdens bewaring.
 6. Grijpers voor snoei- en oogstrobots in peer en/of appel*.
 7. Grijper voor de opslagverwijdering bij rode bes*.
 8. Datastandaarden en -protocollen om data-uitwisseling tussen verschillende systemen te kunnen verbeteren.

*Mits telers uit deze productgroepen ook bijdragen aan dit project.

 Vragen of meer weten?
Heeft u vragen dan kunt u die stellen aan Patricia Hoogervorst (innovatiemakelaar bij de NFO), via T: 06 27 35 22 24 of E: phoogervorst@nfofruit.nl of aan René Bal van Delphy, via T:  06 53 37 50 87 of E: r.bal@delphy.nl.

Ook organiseren we op 19 januari 2021 van 19.30 tot 21.00 uur een online bijeenkomst waarin we het project en wat deelname u oplevert toelichten. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar phoogervorst@nfofruit.nl

Meedoen om dit project mogelijk te maken?
Stuur voor 25 januari 2021 een e-mail met de aanhef ‘financiering The Next Fruit 4.0’ aan Patricia Hoogervorst met daarin de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam contactpersoon
 • Factuuradres
 • Telefoonnummer & E-mailadres
Dit bericht is geplaatst op dinsdag 5 januari 2021 - 08:42