De Europese Commissie heeft aangekondigd met voorstellen te komen om de wettelijke bescherming van agrariërs tegen oneerlijke handelspraktijken uit te breiden. Ze wil dat onder andere doen met nieuwe regels voor grensoverschrijdende handel. Nu is deze handel vaak slecht te controleren, terwijl steeds meer handel juist internationaal plaatsvindt. Klaas Johan Osinga van LTO: “Steeds meer supermarkten werken Europees samen qua inkoop. Denk bijvoorbeeld aan de onlangs aangekondigde samenwerking tussen Jumbo, Edeka, Picnic en een Franse supermarktketen om gezamenlijk in te gaan kopen”. De EC pleit voor een betere samenwerking tussen de nationale handhavingsautoriteiten en meer uitwisseling van informatie.

Ook wil de EC dat er op korte termijn een waarnemingscentrum komt met vertegenwoordigers uit alle sectoren in de voedselketen dat inzicht moet geven in productiekosten en marges in de keten.
Daarnaast moeten er mogelijkheden komen voor het aanscherpen van de regels die van toepassing zijn op contracten die agrariërs sluiten met inkopers van de levensmiddelenindustrie of detailhandel. Ook wil de EC producentenorganisaties versterken om agrariërs in staat te stellen samen te werken en collectief op te treden tegen andere partijen in de voedselketen.
Osinga: “Tot nu toe wordt er door de agrarische sector te weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheden om oneerlijke handelspraktijken te melden. De onderhandelingen met retailers worden in de fruitsector veelal door coöperaties of telersverenigingen gevoerd. Telers zouden bij hun coöperaties moeten aandringen om oneerlijke handelspraktijken te melden. De mogelijkheden zijn, de bal ligt echt bij de sector.
Een voorbeeld is de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV). De gezamenlijke varkenshouders hadden vorig jaar een klacht ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over het gedrag van Vion. Dat ging onder andere over het eenzijdig aanpassen van contracten. De ACM heeft de varkenshouders in het gelijk gesteld.”

Lees op nfofruit.nl meer over het melden van oneerlijke handelspraktijken.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 26 maart 2024 - 16:29