Afgelopen dinsdag, 26 maart, kwam de NFO-themagroep Water bij elkaar. Er kwamen diverse onderwerpen ter tafel, waaronder de zienswijze van de NFO op het Programma Integraal Riviermanagement. In de zienswijze wordt ingegaan op de verschillen in de regio’s, het belang van een gelijk speelveld en van voldoende beschikbaarheid. De sector kan daar ook een positieve rol in spelen.

Daarnaast werd de vaststelling van de strategie Waterverdeling Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2024 in de Provincie Noord-Holland besproken. Hierin wordt vastgelegd hoe wordt omgegaan met schaarste. Vervolgens werd een update gegeven van de strategische visie van de NFO en het ’10- puntenplan water’ dat in de maak is. Bij dit alles kwam duidelijk naar voren dat waterkwaliteit en -beschikbaarheid steeds belangrijkere thema’s worden voor de fruitteelt.

Verder bespraken de leden van de themagroep de ‘Position Paper LTO’, waarvoor de NFO inbreng zal leveren, en de droogtemonitor van het ministerie van LNV. Het ministerie wil in het veld horen hoe het staat met droogte. De NFO levert daar een inhoudelijke bijdrage aan.

In de vergadering werd afgesproken dat de themagroep-leden actualiteiten zullen gaan delen in een Whatsapp-groep. Ook werd aangegeven dat er behoefte is om in een volgende sessie te worden bijgepraat over de stand van zaken rondom de Kaderrichtlijn Water.

De volgende themagroep-vergadering staat gepland voor 12 augustus aanstaande.

Over de NFO-themagroep Water

De NFO-themagroep Water wisselt kennis en informatie uit over het thema waterbeschikbaarheid en levert inbreng aan partnerorganisaties en overheden. Het belang van de sector staat hierbij altijd voorop.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 28 maart 2024 - 16:20