De Provincie Utrecht heeft een budget beschikbaar gesteld om in totaal 600 Utrechtse agrarische ondernemers en erfeigenaren te laten coachen en begeleiden (25uur per bedrijf) door een plattelandscoach. Een onafhankelijk klankbord om te sparren over je (familie)bedrijf, huidige ontwikkelingen en de toekomst van jou én je bedrijf. Denk ook aan investeringen, kringlooplandbouw, bedrijfsoverdracht, persoonlijke ontwikkeling, etc. Klik hier voor meer info een aanmelden.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 26 november 2020 - 16:00