De interpretatie en uitleg van de regelgeving over wasplaatsen is in Nederland niet gelijk. Een doorn in het oog van veel telers en de NFO. De NFO vindt het belangrijk dat de wetgeving eenduidig en helder uitgelegd wordt, zodat ondernemers weten waar ze aan toe zijn. Daarom is binnen het Uitvoeringsprogramma van de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 door de overheden en het bedrijfsleven het initiatief genomen om een eenduidige uitleg op te stellen. Er komt een handreiking, speciaal bedoeld voor bevoegd gezag zoals gemeenten (omgevingsdiensten) en waterschappen. Deze handreiking moet handvatten bieden om de besluitvorming over aanleg van nieuwe wasplaatsen te versnellen. Daarnaast komt er een informatiedocument voor de agrarische ondernemer, waarin precies staat uitgelegd aan welke spelregels men moet voldoen bij het aanleggen van een wasplaats. Bij de aanleg van een wasplaats blijft overleg en afstemming met het waterschap en de gemeente nodig. De verwachting is dat de handreiking medio 2022 beschikbaar is. Het informatiedocument voor de agrarische ondernemer is naar verwachting eind 2022 afgerond.

Er is steeds meer aandacht voor de aanleg van wasplaatsen voor spuitmachines of andere landbouwvoertuigen en -werktuigen. Het gebruik van deze wasplaatsen zorgt voor minder emissies van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf naar het grond- en oppervlaktewater. Voor telers die in het verleden al in afstemming met hun gemeente en Waterschap geïnvesteerd hebben in een wasplaats, verandert er niets. Er is dan al een akkoord van het bevoegd gezag.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 12 juli 2022 - 16:47